Autorem zdjęć, jak i strony,  jestem ja, czyli Piotr Celiński.

Jeśli masz jakiekolwiek sugestie dotyczące mojej strony, pisz na mail:

pieter1805@gmail.com

Wykorzystywanie zdjęć bez mojej wiedzy zabronione. Jeśli potrzebujesz któregoś z nich, napisz do mnie.