SM42

SM42-2107 ze składem za chwilę minie bramę wjazdową na teren Kopalni Piasku Kwarcowego Grudzeń Las - 14.09.2013.
SM42-2107 ze składem jedzie w stronę Kopalni Piasku Kwarcowego Grudzeń Las - 14.09.2013.
SM42-2107 ze składem jedzie w stronę kopani Grudzeń Las - 14.09.2013.
SM42-2107 zabiera skład ze stacji Bratków do kopalni Grudzeń Las - 14.09.2013.
SM42-2107 wjeżdża na stację Bratków - 14.09.2013.
SM42-2107 wjeżdża na stację Bratków, by zabrać z niej skład do Kopalni Piasku Grudzeń Las - 14.09.2013.
SM42-2107 z kopalni Grudzeń Las jedzie po skład - 14.09.2013.