SM03

SM03-627 z ZENLS stoi na terenie zakładu w Z±bkowicach ¦l±skich - 12.10.2017.
SM30
SM30-914 z ZENLS oraz 401Da-263 z Majkoltrans stoi na terenie Zakładu Elektromechanicznego Naprawy Lokomotyw Spalinowych w Z±bkowicach ¦l±skich - 12.10.2017.