WŁ80K-150
WŁ80K-150 ze składem węglarek jedzie przez Lwów w kierunku stacji Pidzamche - 30.05.2015.
WŁ80K-433
WŁ80K-150 z pociągiem towarowym jedzie przelotem przez stację Pidzamche, na końcu składu jako podsył jechała WŁ80T-776 - 31.05.2015.
WŁ80K-606
WŁ80K-606 jedzie ze składem węglarek przez stację Pidzamche we Lwowie - 31.05.2015.
WŁ80T-714
WŁ80T-714 zbliża się do wiaduktu nad ul. Zamarstynowską we Lwowie - 30.05.2015.
WŁ80T-776
WŁ80T-776 jedzie luzem przez stację Pidzamche we Lwowie - 31.05.2015.
WŁ80T-776 wjeżdża luzem na towarową część stacji Pidzamche - 31.05.2015.
WŁ80T-776 na końcu pociągu towarowego prowadzonego przez WŁ80K-150 opuszcza stację Pidzamche jadąc w kierunku stacji Lviv - 31.05.2015.
WŁ80T-776 jedzie luzem w kierunku stacji Pidzamche we Lwowie - 30.05.2015.
WŁ80T-1322
WŁ80T-1322 wjeżdża z pociągiem pasażerskim na stację Lviv - 30.05.2015.
WŁ80T-1322 manewruje na stacji we Lwowie - 30.05.2015.
WŁ80T-1434
WŁ80T-1434 z pociągiem towarowym jedzie przez Lwów - 30.05.2015.
WŁ80T-1434 prowadzi pociąg towarowy jadąc przez Lwów w kierunku stacji Pidzamche - 30.05.2015.