WŁ11M6-484
Jeden człon WŁ11M6-484 stoi na terenie Zakładu Naprawy Lokomotyw we Lwowie - 30.05.2015.
WŁ11M6-484 stoi na terenie Zakładu Naprawy Lokomotyw we Lwowie - 30.05.2015.
WŁ11M-088
WŁ11M-088 stoi na towarowej części stacji Lviv - 30.05.2015.