345 124-2
345 124-2 stoi na terenie lokomotywowni w pobliżu stacji Warschauer Straße w Berlinie - 23.04.2014.
345 124-2 stoi w Berlinie - 23.04.2014.
346 995-4
346 995-4 stoi w deszczu w Berlinie - 23.04.2014.