TEM TMH-046

TEM TMH-046 jedzie ze składem przez Wilno - 12.07.2014.
TEM TMH-046 jedzie luzem zbliżaj±c się do przystanku Kariotiąkės - 12.07.2014.
TEM TMH-046 mija luzem przystanek Kariotiąkės - 12.07.2014.