SM03

SM03-385 należąca do PGP "Bazalt" odpoczywa na stacji Piława Górna pod nastawnią dysponującą PG - 16.06.2016.
SM03-385 i 409Da-018 stoją pod nastawnią dysponującą PG w Piławie Górnej - 15.08.2021.
409Da
409Da-018 z PGP "Bazalt" stoi na stacji Piława Górna - 13.07.2020.
409Da-018 z PGP "Bazalt" stoi na bocznym torze stacji Piława Górna - 13.07.2020.