SR61-001
SR61-001, dawny SN61-170 przebudowany na wagon spalinowy do robót torowych stoi w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Istniał jeszcze SR61-002, ale został skasowany - 15.07.2011.
SR61-001 stoi w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie - 15.07.2011.