SP30-006
SP30-006 stoi jako eksponat w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie - 15.07.2011.
SP30-194
SP30-194 stoi w okolicach szopy PKP Intercity we Wrocławiu - 01.02.2020.
SP30-194, SM30-871, 409Da-836 wraz z wagonami należącymi do KSK Wrocław stoją na terenie torów grupy X stacji Wrocław Główny - 01.02.2020.
SP30-194 i SM41-126 stoją przed gmachem lokomotywowni PKP Intercity we Wrocławiu - 16.10.2015.
SP30-194 i SM41-126 stoją na terenie lokomotywowni na Wrocławiu Głównym - 15.10.2015.