SN81-001

SN81-001 stoi przed siedzib± Przewozów Regionalnych w Warszawie - 06.01.2015.
SN81-001 stoi jako pomnik przed siedzib± Przewozów Regionalnych w Warszawie - 06.01.2015.
SN81-002
SN81-002 stoi na terenie chojnickiej lokomotywowni - 06.10.2013.
SN81-003
SN81-003 stoi na terenie lokomotywowni w Chojnicach, obok SM42-221 - 06.10.2013.