SA136-001

SA136-001 jako REGIO "Rega" relacji Kołobrzeg-Szczecin Główny jedzie mostem nad Parsętą zmierzając w kierunku przystanku Kołobrzeg Stadion - 14.06.2020.
SA136-002
SA136-002 jako skład relacji Kołobrzeg-Szczecin Główny opuszcza stację Szczecin Dąbie - 24.07.2012.
SA136-002 jako skład REGIO do Szczecinka wjeżdża na stację Szczecin Dąbie - 24.07.2012.
SA136-003
SA136-003 jako pociąg REGIO relacji Szczecin Główny-Kołobrzeg jedzie mostem na Odrze - 24.07.2012.
SA136-003 jako pociąg REGIO przejeżdża mostem na Odrze w Szczecinie - 24.07.2012.
SA136-005
SA136-005 jako REGIO "Pomerania" relacji Szczecin Gł.-Kołobrzeg zatrzymuje się na przystanku Stary Borek - 18.07.2022.
SA136-005 jako REGIO "Pomerania" relacji Szczecin Gł.-Kołobrzeg opuszcza Stary Borek - 18.07.2022.
SA136-005 jako REGIO "Rega" z Kołobrzegu do Szczecina Głównego wjeżdża na stację Trzebiatów - 25.12.2019.
SA136-005 jako REGIO "Rega" relacji Kołobrzeg-Szczecin Główny wjeżdża w perony stacji Trzebiatów - 25.12.2019.
SA136-008
SA136-008 stoi na stacji Szczecin Główny - 24.07.2012.
SA136-008 zatrzymuje się w peronach Szczecina Dąbie - 24.07.2012.
SA136-010
SA136-010 jako pociąg REGIO "Rega" relacji Szczecin Główny-Kołobrzeg zbliża się do stacji docelowej przejeżdżając przez most nad Parsętą - 02.11.2019.
SA136-010 stoi jako pociąg REGIO na stacji Szczecin Główny - 21.07.2012.
SA136-011
SA136-011 jako opóźniony REGIO ze Szczecina Gł. do Koszalina opuszcza Łekno - 18.07.2022.
SA136-011 jako opóźniony REGIO relacji Szczecin Gł.-Koszalin wyjeżdża z Łekna jadąc szlakiem w kierunku Mścic - 18.07.2022.