409Da

409Da-712 z PESY Bydgoszcz stoi na terenie zakładu - 30.11.2013.
SM42
SM42-261 manewruje ze szkieletami wagonu i członu EZT w Bydgoszczy - 17.03.2014.
SM42-261 manewruje na stacji Bydgoszcz Główna, obok EN81-005 - 17.03.2014.
Zakładowa SM42-261 oraz TEM2-052 i TEM2-257 stoją na terenie PESY Bydgoszcz - 06.12.2013.
SM42-261 stoi na terenie PESY Bydgoszcz - 30.11.2013.
SM42-2200 wjeżdża na teren PESY - 06.12.2013.
SM42-2200 manewruje z wagonem na terenie PESY Bydgoszcz - 06.12.2013.
SM42-2200 stoi na terenie PESY Bydgoszcz - 30.11.2013.
Zakładowa SM42-2200 stoi na terenie PESY Bydgoszcz - 30.11.2013.
SM42-2472 stoi w PESIE Bydgoszcz - 13.05.2014.
SM42-2472 stoi w bydgoskiej PESIE - 30.11.2013.