409Da

409Da-014 wyjeżdża z terenu Olkolu w Oleśnicy, by zabrać EU07-522 - 26.04.2021.
409Da-014 podpina się pod EU07-522, którą przeciągnie na naprawę do Olkolu - 26.04.2021.