MR 4001 / MRD 4201

MR 4001 jako pociąg relacji Toruń Główny-Kornatowo zbliża się do stacji Chełmża - 16.03.2014.
MRD 4201 jako pociąg Arrivy relacji Toruń Główny-Kornatowo (skrócona relacja związana jest z remontem odcinka do Grudziądza) wjeżdża do Chełmży - 16.03.2014.
MRD 4201 za chwilę zatrzyma się na stacji Chełmża - 16.03.2014.
MRD 4201 jako pociąg Arrivy opuszcza stację Chełmża - 16.03.2014.
MR 4001 odjeżdża ze stacji Chełmża - 16.03.2014.
MR 4001 jako pociąg Arrivy relacji Kornatowo-Toruń Główny odjeżdża z Chełmży - 16.03.2014.
MRD 4201 jako pociąg Arrivy relacji Toruń Główny-Kornatowo (skrócona relacja związana jest z remontem odcinka do Grudziądza) opuszcza Chełmżę - 16.03.2014.
MR 4015 / MRD 4215
MRD 4215 jako pociąg Arrivy do Inowrocławia stoi na stacji Toruń Główny - 16.03.2014.
MR 4015  stoi przy peronie drugim stacji Bydgoszcz Główna - 01.12.2013.
MRD 4215 stoi na stacji Bydgoszcz Główna - 01.12.2013.
MR 4022 / MRD 4222
MR 4222 jako pociąg "Hipolit" relacji Toruń Główny-Wolsztyn jedzie przez Adamowo - 29.04.2017.
MR 4222 jako pociąg "Hipolit" relacji Toruń Główny-Wolsztyn jedzie szlakiem Rostarzewo-Wolsztyn opuszczając Adamowo - 29.04.2017.
MR 4022 stoi przy jednym z peronów stacji Wolsztyn - 29.04.2017.
MR 4022 jako pociąg Arrivy do Brodnicy opuścił most na Wiśle i za chwilę zatrzyma się na stacji Toruń Miasto - 15.03.2014.
MR 4022 jako pociąg Arrivy relacji Toruń Główny-Kornatowo jedzie w stronę stacji Toruń Wschodni - 15.03.2014.
MR 4022 stoi na stacji Toruń Główny - 15.03.2014.
MR 4055 / MRD 4255
MRD 4255 wraz z SA133-023 odjeżdżają ze stacji Bydgoszcz Główna - 02.12.2013.
MR 4068 / MRD 4268
MR 4068 stoi na bocznym torze stacji Władysławowo - 28.08.2011.
MRD 4268 stoi na stacji Władysławowo - 28.08.2011.
MR 4080 / MRD 4280
MRD 4280 jako pociąg Arrivy relacji Jabłonowo Pomorskie-Bydgoszcz Główna abliża się do stacji Toruń Miasto - 15.03.2014.
MRD 4280 stoi na jednym z torów stacji Bydgoszcz Główna, obok SA123-001 - 02.12.2013.
MR 4080 jako pociąg osobowy spółki Arriva RP stoi na stacji Bydgoszcz Główna - 01.12.2013.
MRD 4280 jako pociąg osobowy spółki Arriva RP do Chojnic stoi na stacji Bydgoszcz Główna - 01.12.2013.