MBxd1-168

MBxd1-168 stoi jako pomnik upamiętniaj±cy kolej w±skotorow± w Miliczu - 17.07.2016.
MBxd1-168 stoi w Miliczu - 17.07.2016.
MBxd1-348
MBxd1-348 stoi w muzeum kolejowym w Gryficach - 24.07.2012.
MBxd1-359
MBxd1-359 stoi na terenie Stałej Wystawy Pomorskich Kolei W±skotorowych w Gryficach - 24.07.2012.
Mx203
Mx203 i Ls60-281 stoj± na terenie Rogowa Towarowego W±skotorowego - 30.06.2013.
Mx203 stoi na bocznym torze Rogowa Towarowego W±skotorowego - 30.06.2013.