MBd1-133

MBd1-133 niszczeje na terenie Rogowa Towarowego Wąskotorowego - 30.06.2013.
Mbd1-281
Mbd1-281 stoi na terenie lokomotywowni Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej, a w oddali kominy oraz wieża Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu - 01.05.2023.
Mbd1-281 stoi na terenie lokomotywowni w Bytomiu Karbiu - 01.05.2023. 
Mbd1-281 stoi na torach lokomotywowni Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej w Bytomiu Karbiu - 01.05.2023.