EN80-16

MBd1-133 niszczeje na terenie Rogowa Towarowego W±skotorowego - 30.06.2013.