Ls60-036

Ls60-036 stoi na terenie w±skotorowej lokomotywowni w Rogowie - 30.06.2013.
Ls60-067
Ls60-067 stoi jako pomnik w okolicach zielonogórskiego dworca - 21.04.2014.
Ls60-067 stoi w okolicach zielonogórskiego dworca - 21.04.2014.
Ls60-067 jako pomnik w Zielonej Górze w pobliżu dworca PKP - 21.04.2014.
Ls60-248
Ls60-248 z wagonami na terenie Zakładów Zbożowych w Lublinie - 06.07.2009.
Ls60-248 należ±ca do Lubelli stoi na terenie zakładu w Lublinie - 30.04.2009.
Ls60-281
Ls60-281 stoi na terenie Rogowa Towarowego W±skotorowego - 30.06.2013.
Ls60-281 i Ls60-036 stoj± na terenie Rogowa Towarowego W±skotorowego - 30.06.2013.
Ls60-336
Ls60-336 stoi we wnętrzu parowozowni w Skierniewicach - 23.09.2012.
Ls60-6322
Ls60-6322 stoi na terenie Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce - 07.02.2011.
Ls60-6322 stoi na terenie Skansenu w Chabówce - 07.02.2011.