401Da

401Da-258 z kopalni dolomitów w Radkowicach należącej do Lafarge Kruszywa stoi na tutejszej bocznicy - 17.05.2014.
401Da-258 należąca do Lafarge Kruszywa stoi w Radkowicach - 17.05.2014.
409D
409Da-90 stoi w Radkowicach - 17.05.2014.