EL2

EL2-05 z KWB Konin jedzie przed wschodem słońca na końcu próżnego składu do Jóźwina Węglowej - 06.06.2015.
EL2-14 z KWB Konin na końcu składu jedzie przez Pątnów w kierunku jednej z odkrywek - 06.06.2015.
EL2-14 na końcu próżnego składu opuszcza Pątnów - 06.06.2015.
EL2-17 na końcu próżnego składu zbliża się do stacji Jóźwin Węglowa, gdzie nastąpi załadunek węgla brunatnego - 06.06.2015.
EL2-17 z KWB Konin na czele ładownego składu opuszcza Kleczew jadąc do Elektrowni Pątnów - 06.06.2015.
EL2-18 opuszcza stację Estakada Wschód pchając wagony w stronę Jóźwina Węglowej - 06.06.2015.
EL2-18 z KWB Konin opuszcza Kleczew jadąc w kierunku Elektrowni Pątnów - 06.06.2015.
EL2-19 na końcu próżnego składu opuszcza Pątnów - 06.06.2015.
EL2-19 z KWB Konin opuszcza Pątnów na końcu próżnego składu do jednej z odkrywek węgla brunatnego - 06.06.2015.
EL2-19 wjeżdża z ładownym składem do Pątnowa - 06.06.2015.
EL2-21 z KWB Konin stoi na stacji Estakada Wschód na dawnym torze prowadzącym do odkrywki Kazimierz Północny - 06.06.2015.
EL2-24 na końcu próżnego składu jedzie do stacji Jóźwin Węglowa na załadunek - 06.06.2015.
EL2-24 z KWB Konin zbliża się ze składem do Kleczewa - 06.06.2015.
EL2-24 o godzinie 3:51 na czele próżnego składu odjeżdża ze stacji Jóźwin Węglowa do Elektrowni Pątnów - 06.06.2015.
EL2-25 opuszcza Pątnów na końcu składu, z którym jedzie na załadunek - 06.06.2015.