401Da

401Da-413 i 401Da-470 stoją na stacji Bardo Przyłęk - 09.05.2021.
401Da-0413 z Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy stoi na stacji Bardo Przyłęk - 01.05.2016.
401Da-470 i 401Da-413 z KSS Bartnicy stoją na bocznym torze stacji Bardo Przyłęk - 09.05.2021.
401Da-470 i 401Da-0413 stoją na stacji Bardo Przyłęk - 01.05.2016.
401Da-493 z KSS Bartnicy stoi na terenie kopalni gabra w Nowej Rudzie-Słupcu - 03.09.2017.