409Da

409Da-742 z PHU "KARPA" stoi przed halą w Krzyżu Wielkopolskim - 19.07.2013.
409Da-742i SA133-001 stoją w Krzyżu Wielkopolskim - 19.07.2013.
409Da-742 stoi przed halą w Krzyżu Wielkopolskim - 19.07.2013.