Ge 4/6-391
Ge 4/6-391 ze szwajcarskiej kolei w±skotorowej Rhätischen Bahn stoi w Muzeum Kolei w Berlinie - 23.04.2014.