409Da

409Da-750 stoi na terenie zakładu Famago w Zgorzelcu - 12.06.2016.
409Da-750 stoi na terenie zgorzeleckiego Famago - 12.06.2016.
409Da-750 stoi na terenie Famago w Zgorzelcu - 28.03.2016.