060DA

060DA-149-6 z Euronaftu manewruje na stacji Klemensów - 28.12.2013.
060DA-149-6 z Euronaftu manewruje na stacji Klemensów, obok TEM2-146 - 28.12.2013.
060DA-149-6 manewruje na stacji Klemensów, by podstawić się pod skład beczek - 28.12.2013.
060DA-149-6 z Euronaftu oraz TEM2-146 z PHU "Lokomotiv" stoją na stacji Klemensów - 28.12.2013.
060DA-149-6 z Euronaftu Trzebini oraz TEM2-146 stoją na stacji Klemensów - 28.12.2013.
060DA-149-6 z Euronaftu jedzie ze składem bocznicą EC Lublin Wrotków - 05.04.2012.
060DA-149-6 jedzie z beczkami bocznicą EC Lublin Wrotków do bazy paliwowej Orlenu - 05.04.2012.
060DA-149-6 z Euronaftu jedzie bocznicą wrotkowską w stronę stacji Lublin - 05.04.2012.
060DA-149-6 jedzie luzem wzdłuż ul. Wrotkowskiej w Lublinie - 05.04.2012.
060DA-149-6 dojeżdża do przejazdu na ul. Wrotkowskiej w Lublinie - 05.04.2012.
060DA-149-6 z Euronaftu jedzie z beczkami bocznicą EC Lublin Wrotków w stronę bazy Orlenu - 05.04.2012.
060DA-149-6 ciągnie beczki do bazy Orlenu mijając Lubelskie Zakłady Tytoniowe - 05.04.2012.
060DA-1341 Euronaftu Trzebini opuszcza o poranku stację Zwierzyniec Towarowy ciągnąc beczki - 07.08.2011.
060DA-1341 Euronaftu Trzebini jedzie przez Zwierzyniec z beczkami do Klemensowa - 07.08.2011.
060DA-1341 Euronaftu Trzebini stoi w okolicach bazy PLK w Lublinie - 21.10.2010.
060DA-1341 Euronaftu stoi na terenie towarowej części stacji Lublin - 21.10.2010.
060DA-1341 Euronaftu Trzebini z beczkami odjeżdża ze Stalowej Woli Rozwadowa - 13.08.2009.
060DA-1341 Euronaftu Trzebini z beczkami jedzie przez stację Stalowa Wola Rozwadów - 13.08.2009.
060DA-2386 Euronaftu Trzebini manewruje z beczkami po towarowej części stacji Lublin - 01.10.2010.
060DA-2386 należąca do Euronaftu manewruje ze składem na towarowej części stacji Lublin - 01.10.2010.
060DA-2386 Euronaftu Trzebini stoi z beczkami na bocznych torach towarowej części stacji Lublin - 01.10.2010.
Tabliczka z 060DA-2386 Euronaftu - 01.10.2010.
T448p
T448p-009 należąca do Euronaftu jedzie po bocznicy wrotkowskiej wracając na stację w Lublinie - 15.06.2011.
T448p-009 jedzie luzem bocznicą EC Lublin Wrotków w kierunku stacji Lublin - 15.06.2011.
T448p-009 zbliża się do przejazdu na ul. Wrotkowskiej w Lublinie - 15.06.2011.
T448p-009 z Euronaftu stoi na towarowej części stacji Lublin - 15.06.2011.
T448-P-140 Euronaftu Trzebinia stoi w pobliżu bazy PLK w Lublinie - 01.10.2010.
T448-P-140 Euronaftu Trzebinia stoi w pobliżu bazy PLK na towarowej części stacji Lublin - 01.10.2010.