EW90-012

EW90-012 stoi jako eksponat w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie - 06.10.2013.
EW90-012 niemieckiej produkcji stoi na terenie Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie - 15.07.2011.
EW90-012 stoi na terenie Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie - 15.07.2011.
EW90-34
EW90-34 niszczeje w Chełmie - 07.08.2012.