EW60-002

EW60-002 jedzie jako skład Kolei Mazowieckich w kierunku Warszawy Śródmieścia - 10.12.2011.
EW60-002 jako skład KM do Skierniewic jedzie w kierunku Warszawy Zachodniej - 26.09.2011.