E4DCUd-004

E4DCUd-004 z EIC "Fredro" relacji Wrocław Główny-Warszawa Wschodnia jedzie przez przedmieścia Siechnic szlakiem Święta Katarzyna-Oława - 31.08.2018.
E4DCUd-004 z EIC "Fredro" relacji Warszawa Wschodnia-Wrocław Główny jedzie szlakiem podg Wrocław Brochów-Wrocław Gł. WGB - 31.08.2018.
E4DCUd-005
E4DCUd-005 z pociągiem EIC relacji Wrocław Główny-Warszawa Wschodnia opuszcza wrocławski Brochów jadąc w kierunku Świętej Katarzyny - 12.05.2018.
E4DCUd-005 z pociągiem EIC z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego jedzie przez Brochów w kierunku stacji docelowej - 12.05.2018.