401Da

401Da-256 i 401Da-496 stoją na terenie Dozamelu we Wrocławiu - 28.09.2018.
401Da-256 i 401Da-496 stoją na terenie zakładu Dozamel - 28.09.2018.
401Da-256 z Dozamelu stoi na terenie macierzystego zakładu we Wrocławiu - 06.03.2016.
401Da-496 ze skrajnią, która pojedzie do Gdyni, stoi na terenie wrocławskiego Dozamelu- 19.01.2019.
401Da-496 stoi na terenie wrocławskiego Dozamelu - 28.09.2018.
401Da-496 i 401Da-256 stoi przed Dozamelem we Wrocławiu - 28.09.2018.