401Da

401Da-115 manewruje ze składem węglarek na terenie bocznicy Kopalni Granitu Gniewków - 26.11.2018.
401Da-115 manewruje na terenie bocznicy Kopalni Granitu Gniewków, obok BR232-789 - 26.11.2018.
BR232
BR232-290 w służbie Dolaty manewruje na stacji Legnica - 08.05.2020.
TEM2
TEM2-065 Dolaty stoi na "uporku" zakładowej bocznicy kopalni granitu Gniewków - 03.10.2020.
TEM2-065 z Dolaty stoi na bocznicy kopalni w Gniewkowie - 03.10.2020.