DR1A-194/DR1A-220

Człon DR1A-194 odjeżdża ze stacji we Lwowie - 30.05.2015.  
Człon DR1A-220 jako pociąg pasażerski wjeżdża na stację Lviv - 30.05.2015. 
Człon DR1A-194 zatrzymuje się na stacji we Lwowie - 30.05.2015.  
DR1AM-283
DR1AM-283 opuszcza Wilno kierując się w stronę Mickūnai - 12.07.2014.
DR1AM-283 kieruje się w stronę Mickūnai wyjeżdżając z Wilna - 12.07.2014.
DR1AM-289/DR1AM-451
Człon DR1AM-289 jako pociąg relacji Turmantas-Vilnius zbliża się do stacji Elektrinių traukinių depas-1 - 12.07.2014.
Człon DR1AM-451 jako pociąg relacji Turmantas-Vilnius kieruje się w stronę stacji Elektrinių traukinių depas-1- 12.07.2014.
DR1AM-451/DR1AM-289 wjeżdża do Wilna - 12.07.2014.