199-2

199-2 o pierwszym oznaczeniu D 1056 stoi w pobliżu lokomotywowni Parkeisenbahn Cottbus, maszyna została wyprodukowana w 1934 r.  - 08.09.2018.