SM30

SM30-550 oraz 401Da-429 stoją na terenie likwidowanej Cukrowni Lublin - 08.06.2009.
SM30-550 stoi na terenie lubelskiej cukrowni - 08.06.2009.

401Da

401Da-429 należąca do Cukrowni Lublin stoi na terenie zakładu - 08.06.2009.
401Da-429 stoi na bocznicy Cukrowni Lublin - 08.06.2009.