311D

311D-01 z pociągiem Colas Rail relacji Gostynin-Doboszowice zbliża się do Szadka - 30.06.2019.
311D-01 z Colas stoi z węglarkami na bocznicy w Jaworze - 25.12.2017.
311D-01 stoi na bocznicy w Jaworze, w składzie znajdowała się również BR232 - 25.12.2017.
311D-01 jedzie ze składem węglarek szlakiem Długołęka-Wrocław Psie Pole przez Mirków - 01.12.2017.
311D-02 z Colas stoi wygaszona w Rogoźnicy - 15.08.2021.
311D-02 z Colas stoi na bocznicy w Jaworze - 25.12.2017.
311D-09 z Colas Rail stoi na stacji Sulików - 11.11.2017.
311D-09 z pociągiem towarowym jedzie w kierunku stacji Środa Śląska - 24.09.2016.
311D-22 jedzie luzem szlakiem Piława Górna-Ząbkowice Śląskie w okolicach wsi Kluczowa - 03.03.2018.
311D-22 wpycha skład węglarek na teren kopalni w Piławie Górnej - 03.03.2018.
409Da
409Da-766 stoi na bocznicy Colasu w Jaworze - 25.12.2017.
409Da-766 należąca do firmy Colas Kruszywa stoi na jednym z torów tutejszej bocznicy - 26.07.2015.
409Da-828 należąca do firmy Colas stoi na bocznicy Rogoźnica II - 09.09.2018.
BR232
BR232 408-5 na końcu składu Colas Rail z 311D na czele stoi w Raszówce - 15.06.2021.
BR232 408-5 w służbie Colas Rail jedzie luzem w kierunku Miękini opuszczając wrocławską Leśnicę - 28.03.2020.
BR232 408-5 jedzie luzem szlakiem Wrocław Leśnica-Miękinia zmierzając w kierunku Mrozowa - 28.03.2020.
BR232 408-5 ze składem opuściła Piławę Górną i jedzie w kierunku Ząbkowic Śląskich - 03.03.2018.
BR232 408-5  w służbie Colas wyciąga ładowne węglarki z kopalni na stację Piława Górna - 03.03.2018.
BR232 408-5  w służbie Colas jedzie luzem na bocznicę kopalni w Piławie Górnej - 03.03.2018.
BR232 408-5 opuściła stację Piława Górna i jedzie w kierunku posterunku bocznicowego Piława Górna Kopalnia - 03.03.2018.
BR232 537-1 ze składem Colas stoi na bocznicy w Rogoźnicy, tuż obok torów stacyjnych - 01.11.2020.
BR232-693-2 ze składem GB Rail wjeżdża na stację Rogoźnica, gdzie zepchnie skład na bocznicę Colas - 25.10.2022.
BR232-693-2 oraz 311D stoją ze składem Colas Rail na bocznicy w Rogoźnicy - 23.01.2022.
BR232-693-2 z Colas Rail stoi zdefektowana na stacji Legnica - 15.06.2021.
BR232-693-2 stoi podczas naprawy na stacji Legnica - 15.06.2021.