SM42
SM42-2429 z CargoMaster stoi z maszynami w Radziwiłłowie Mazowieckim - 23.09.2012.