ATR 803-001

ATR 803-001 wyprodukowany dla włoskiej Lombardii mija zabudowania Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Węglewie - 04.07.2021.
ATR 803-001 jeździ po torze doświadczalnym w Węglewie podczas testów - 04.07.2021.
ATR 803-001 wyprodukowany dla włoskiej Lombardii stoi przy peronie Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Węglewie - 04.07.2021.
ATR 803-001 mija budynki Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa - 04.07.2021.
ATR 803-001 jedzie po torze doświadczalnym Instytutu kolejnictwa w Węglewie - 04.07.2021.
ATR803-002
ATR 803-002 stoi na terenie toru doświadczalnego w Węglewie - 05.07.2021.