830 189-7

830 189-7 z 1959 r. stoi na terenie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie ¦l±skiej - 04.05.2019.
830 189-7 czechosłowackiej produkcji stoi na terenie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie ¦l±skiej - 04.05.2019.