481 018
481 018 jako pociąg S-Bahn linii S7 wjeżdża na stację Berlin Ostbahnhof - 23.04.2014.
481 060
481 060 jako pociąg S-Bahn wjeżdża na stację Berlin Lichtenberg - 23.04.2014.
481 199
481 199 jako pociąg linii S5 za chwilę zatrzyma się na stacji Berlin Alexanderplatz - 23.04.2014.
481 460
481 460 ruszył ze stacji Berlin Warschauer Straße i zmierza w stronę stacji Berlin Ostbahnhof - 23.04.2014.
481 486
481 486 opuszcza stację Berlin Lichtenberg - 23.04.2014.