410-51

410D-51 stoi na terenie lokomotywowni w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie ¦l±skiej - 28.04.2011.