380 004-2
380 004-2 z Ex "Radhošť" relacji Žilina-Praha hl.n. za chwilę wjedzie do tunelu w miejscowości Lupěne - 11.03.2017.
380 004-2 z Ex "Hradčany" relacji Praha hl. n.-Žilina jedzie w kierunku stacji Mohelnice przez wieś Libivá - 11.03.2017.
380 007-5
380 007-5 z pociągiem pasażerskim oraz 660 110-8 jako pociąg pospieszny z Brna stoją na stacji Praha hl.n. - 13.05.2017.