36WEhd-003

36WEhd-003 jako osobowy Kolei Wielkopolskich do Wolsztyna stoi na stacji Poznań Główny - 22.02.2022.
36WEhd-004
36WEhd-004 jako osobowy Kolei Wielkopolskich z Poznania Głównego kończy bieg na stacji Wolsztyn - 06.05.2021.
36WEhd-006
36WEhd-006 jako pociąg KW z Poznania Gł. do Wolsztyna stoi na stacji początkowej - 22.02.2022.