2TE10MK-3650
2TE10MK-3650 wjeżdża ze składem towarowym z Białorusi na litewską stację graniczną Kena, gdzie odbędzie się odprawa celna składu - 12.07.2014.