218 831-6
218 831-6 wjeżdża luzem na stację Berlin Lichtenberg, gdzie podejmie skład IC - 23.04.2014.
218 831-6 stoi w deszczu w pobliżu stacji Berlin Warschauer Straße - 23.04.2014.
218 831-6 stoi w deszczu w Berlinie - 23.04.2014.