202 003
202 003 (typ Henschel-BBC DE 2500) stoi w Muzeum Techniki w Berlinie. Jest to lokomotywa spalinowo-elektryczna, jeden z 3 prototypów - 23.04.2014.
Zbliżenie na drugie czoło 202 003 - 23.04.2014.