118 075-1

118 075-1 stoi we wnętrzu jednej z hal lokomotywowni Muzeum Techniki w Berlinie - 23.04.2014.
118 075-1 stoi w hali na terenie dawnej stacji towarowej  Anhalter Bahnhof, a obecnie Niemieckiego Muzeum Techniki w Berlinie - 23.04.2014.